Responsive image
#

Blog sobre les dificultats d’aprenentatge

Et preguntes si el teu fill o filla té dificultats d’aprenentatge?

Esbrinar què està passant pot ser aclaparador. Per aquest motiu hem creat aquesta secció, per ajudar-vos. Us presentem continguts sobre les dificultats d’aprenentatge que us ajudaran a comprendre l'origen, les manifestacions i com afrontar les dificultats d'aprenentatge.

NeurekaLAB ofereix eines per la detecció i la intervenció de les dificultats d’aprenentatge. Les eines de detecció no reemplacen una avaluació diagnòstica. Estan dissenyades per ajudar als professionals a crear el perfil cognitiu del nen o la nena. Tot i això, poden ser utilitzades per les famílies amb l’objectiu d‘obtenir un avís de quan és necessari contactar amb un professional per poder rebre una avaluació diagnòstica.

Responsive image

Impacte de les dificultats d’aprenentatge

Es calcula que un 10% de nens i nenes tenen algun tipus de dificultat d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, TDAH,...). Les dificultats d’aprenentatge tenen un pes molt important en el fracàs escolar, un problema present arreu del món. En el cas d’Espanya, l’any 2020 era el tercer país amb més fracàs escolar a Europa, amb un índex del 16% ...

Intervenció de les dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques i la discalcúlia

El mètode NeurekaNUM s’ha desenvolupat amb l’objectiu de millorar la consciència numèrica i les habilitats bàsiques del processament numèric i el càlcul. Basat en l’evidència científica, pretén dotar de més confiança i agilitat en el maneig dels números, per tal de tenir les eines necessàries per fer front als aprenentatges matemàtics. Està pensat per treballar els següents aspectes del processament numèric...

Sospita de dificultats matemàtiques

Les dificultats matemàtiques són heterogènies. És a dir, poden tenir diferents causes. Per això, cal avaluar diferents dominis davant de la sospita de dificultats matemàtiques:

  • Magnitud
  • Memòria/verbal
  • Raonament
  • Visuoespacial

Xarxa cerebral del processament numèric i el càlcul

El processament numèric i el càlcul es sustenten en el funcionament de diferents regions cerebrals que estan interconnectades formant una xarxa. L'alteració en el funcionament d'algun punt d'aquesta xarxa està en la base de la discalcúlia i les dificultats matemàtiques.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge