Responsive image

Escoles

Protocol per la detecció i intervenció precoç de les dificultats d'aprenentatge:

  1. Eina digital per avaluar les funcions bàsiques de l'aprenentatge escolar (lectura i càlcul) destinat a tota l’educació primària (5-12 anys).
  2. Basat en criteris científics i el model de resposta a la intervenció (RTI) per una millor detecció i intervenció de les dificultats d’aprenentatge
  3. Informes de seguiment a nivell de grup i individual.
  4. Personalització i adaptació al progrés de cada estudiant.
#

Responsive image

Mètode


#


Responsive image

Avaluació i detecció

NeurekaTEST permet avaluar les següents funcions bàsiques en l’aprenentatge escolar a través d’una eina digital:

  1. NeurekaCALC: processament numèric i càlcul.
  2. NeurekaLEC: processos lectors.
  3. NeurekaMEM: memòria de treball.
  4. NeurekaATT: atenció sostinguda.
  5. NeurekaTDAH: presència de signes de TDAH.

Permet obtenir informes de seguiment grupal i individual per ajudar al professorat i l’equip de suport a les dificultats d’aprenentatge.

#

Responsive image

Intervenció

NeurekaNUM és una eina digital per realitzar una intervenció per tots aquells nens i nenes amb discalcúlia o amb dificultats matemàtiques per millorar i agilitzar l'aprenentatge de les matemàtiques.

És un mètode gamificat validat científicament que permet treballar des de l'escola i casa les dificultats matemàtiques i la discalcúlia.

#

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge